Raaen, Anton (1890 – 1968)

Kunstmaler, f. i Krødsherad, oppvokst i Sigdal, fra 1920-årene bosatt i Drammen hvor han drev egen malerforretning. Elev av Peters og Wergeland samt av Kunstakademiet under Chr. Krohg, senere ved kunstakademiet i Berlin og Dusseldorf. Separatutstilling i Drammens Kunstforening 1961.

Cookies | Personvern

bn