Raaen, Anton (1890 – 1968)

Kunstmaler, f. i Krødsherad, oppvokst i Sigdal, fra 1920-årene bosatt i Drammen hvor han drev egen malerforretning. Elev av Peters og Wergeland samt av Kunstakademiet under Chr. Krohg, senere ved kunstakademiet i Berlin og Dusseldorf. Separatutstilling i Drammens Kunstforening 1961.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet