Ræder, Johan Munch (1899 – 1991)

Byfogd, f. i Oslo, fra 1936 bosatt i Drammen hvor han var skattefoged, auksjons- og skifteforvalter, byfogd 1957-69. Skrev oversikten «Taxation» i Norway Yearbook fra 1938, medarbeider i verket «Tax Systems of the World» 1938. Formann i byskattefogdenes forening 1946-57, i Kontrollkomitéen for Lier sykehus 1966-67.

Cookies | Personvern

bn