Raknerud, Lars (1849 – 1919)

Redaktør, f. på Helgøen, Nes i Hedmark, som sønn av en småbruker, utd. som lærer. Huslærer i Våler, senere kretsskolelærer i Furnes. Skrev en rekke leilighetssanger under signaturen R-d. I 1882 utga han en brosjyre om «Sanktionsretten i Grundlovssager og den politiske situasjon», en brosjyre som vakte slik oppmerksomhet blant eierne i Buskeruds Blad at han i 1884 ble ansatt som avisens redaktør, fra 1901 var han også redaktør i Drammens Tidende, to stillinger han beholdt til sin død. Uredd og selvstendig fulgte han sin overbevisning i enhver sak. Etter at han i skarpe ordelag hadde angrepet en bedrift for «skatteflukt» til nabokommunen Strømsgodset, kom en av innehavernes svoger, avisens eier Axel Lyche, opp i redaksjonen og beklaget seg stillferdig over den omgang Raknerud hadde gitt hans svoger i Lyches egen avis. «Er det De eller jeg som er redaktør?» spurte Raknerud, og Lyche måtte bare tusle ut igjen med uforrettet sak. Dagen etter skrev Raknerud en ny og enda skarpere artikkel om skatteflukten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet