Reidar Sendemann (+ ca. 1214)

Baglerhøvding i Viken, var i 1206 bosatt på Bragernes hvor han lot bygge to skip (Sverres saga; Ramus: Norriges Beskrivelse). På slutten av 1100-tallet i de bysantinske keiseres tjeneste, vendte tilbake til Norge hvor han i 1195 sammen med biskop Nikolaus Arnesson stiftet baglerpartiet, hvis en av dets fremste ledere han ble. Sammen med sin hustru, datter av kong Magnus Erlingssøn, og Peter Steyper, dro han i 1210 på pilgrimsreise til Det hellige land og var senere i de latinske keiseres tjeneste til han døde i Konstantinopel ca. 1214.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet