Reiersrud, Jon Andreas (* 25.9.1927)

Herredsrettsjustititarius, f. i Drammen. Advokat hos Regjeringsadvokaten 1966-77, høyesterettsadvokat fra 1968. Sorenskriver Nedre Romerike 1977, justititarius ved Nedre Romerike herredsrett 1990.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet