Reiersrud, Jon Andreas (* 25.9.1927)

Herredsrettsjustititarius, f. i Drammen. Advokat hos Regjeringsadvokaten 1966-77, høyesterettsadvokat fra 1968. Sorenskriver Nedre Romerike 1977, justititarius ved Nedre Romerike herredsrett 1990.

Cookies | Personvern

bn