Reinhardtstua

Boplass øst i Mælen i Torebråten skog. Plassen er 1-2 mål og innhegnet av et solig stengjerde i 80-100 cm høyde. Plassen skal ha sitt navn etter skomakeren Reinhardt, senere ble plassen bebodd av Gulbrand som hele vinteren gikk med sin kjelke fra gård til gård og fortalte at han hadde fødselsdag, i håp om å få gaver. Anne og Marius Hagen var plassens siste beboere, han var murer og altmuligmann og drev sammen med kona grøftegraving og gårdsarbeide. Stua brant ned i 1950-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet