Reperbanen på Strømsø

ble anlagt i 1663 av Daniel Knoff (s.d.) og fikk i den første tid som privilegium et tildelt monopolområde helt fra Fredrikstad til Kragerø ved beskyttelsesbrev fra Christian V. Reperbanen, som var Drammens eldste fabrikkforetagende og lenge den fornemste representant for byens industrielle virksomhet, eides i 1716 av Laurits Moss, Ulrich Fr. Wendelboe og Peder Moss, senere eiere var Peter Arbo og Mads Wiel. I 1751 overtok Johannes Arbo reperbanen for 5.345 riksdaler, og den forble senere i Arbo-familiens eie. Bedriften gikk opp i flammer ved brannen på Strømsø i 1870 og ble ikke gjenoppført.

Cookies | Personvern

bn