Resch, K. D.

Trelast-, cellulose- og tremasseforretning med kontor i Nedre Storgate 8, grunnlagt 1900, ca. 1940 flyttet til Nedre Storgate 4 og på 1940-tallet overtatt av adv. Christian Resch og flyttet til hans kontor i Børsbygningen (Bragernes Torv 13). Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet