Retterstedet

i det gamle Drammen var på Holmen, som frem til slutten av 1700-tallet var kjent under navnet Tyveholmen, og her ble også forbrytere brent på bål etter henrettelsen, dersom dette var dommen. Egen bøddel hadde Drammen ikke, skarpretteren ble hentet fra Christiania for den enkelte anledning. Da Anne Marie Rasmusdatter i 1772 ble henrettet med sverd for barnedrap var det gått så lang tid siden forrige henrettelse i Drammen at byfogden måtte spørre de eligerte menn om hvor retterstedet hadde vært.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet