Rike-John (Fredriksen) (1796 – 1863)

Pengeutlåner på Konnerud på midten av 1800-tallet, bosatt på Hesthagen (Lille Eskerud). Sønn av Fredrik Halvorsen på Stubberud, gift med en noe eldre enke, Olea Halvorsen. John tjente 1 krone dagen, men ettersom han og kona kunne leve av hva småbruket ga, sparte de opp alle pengene og begynte etter hvert en beskjeden bankvirksomhet. De lånte ut 5 og 10 daler og krevde tilbake 6 og 12. Når mor Olea var ute og krevde renter, ble hun hos skyldnerne hele dagen for å spare kosten hjemme. Hun tok med seg rokken for å utnytte tiden. Som enkemann avtalte Rike-John med Sata-jentene at de skulle arve ham mot føderåd og «en hederlig begravelse». Satajentene spurte dr. Gilhuus om hva han mente om dette, og Gilhuus skal ha svart at bare de skaffet nok brennevin, var resten ikke så nøye.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet