Ringstad, Johan (1848 – 1942)

Overlærer, organist og redaktør, f. på Sunnmøre, bosatt i Drammen hvor han var organist i Tangen kirke 1873-1911 og fra 1870 lærer ved Bragernes folkeskole, overlærer 1889-1922. Redaktør for Buskerud Amtstidende 1885, skrev avsnittet om «Foreningsliv» i jubileumsboken Drammen 1811-1911. Medlem av Drammen bystyre, formannskap og skolestyre, formann i tilsynsnevnden for Drammens off. arbeidskontor 1908-26. Formann i Barnehjelpfondets feriefond, Drammen lærerforening, Buskerud amtslærerforening og Drammen Venstre. Borgerdådsmedaljen 1917.

Cookies | Personvern

bn