Rød (gnr.109)

Matrikkelgård i Strømsgodset vest for Rødskogen, tilhørte i 1651 Hannibal Sehested som hadde kjøpt gården av lensherren over Eiker, Hans Lange. Gården ble senere brukt som avisgård av byborgere, og i 1796 delt i to bruk. Hovedbølet eides fra 1820 til 1834 av den bekjente prokurator Scharre (s.d.), og ble i 1835 overtatt av Strømsgodsets senere ordfører Augustinus Kopperud (s.d.). Hans sønnesønn solgte i 1917 en del av eiendommen til kommunen, som dels utstykket den til byggetomter, dels anla en idrettsplass. Det er 169 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet