Rødgaten

Tverrgate på Gulskogen fra Øvre Eikervei over Randsfjordbanen og Skogliveien til det gamle stenbruddet. Har sitt navn etter Rød gård, hvorfra området er utparsellert.

Cookies | Personvern

bn