Rødgaten

Tverrgate på Gulskogen fra Øvre Eikervei over Randsfjordbanen og Skogliveien til det gamle stenbruddet. Har sitt navn etter Rød gård, hvorfra området er utparsellert.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet