Røed & Co., S.

Dame- og herreskredderi, grunnlagt 1886 av skreddermester S. C. Røed fra Lier og i 1903 overtatt av dennes sønn, S. Røed. Rundt 1900 byens og distriktets ubetinget største skredderforretning, fra 1919 leide bedriften hele annen etasje i Bøhm-gården på Bragernes Torv hvor det disponerte 8 store rom med ca. 20 ansatte. I 1935 ble tredje generasjon, Kaare J. Røed, opptatt som kompanjong, leder av firmaet ved farens død to år senere. Firmaet førte lager av stoffer og forsaker og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 10 ansatte. Flyttet ca. 1940 til Engene 13, nedlagt ca. 1950.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet