Røgeberg., E., A/S

Herrekonfeksjonsforretning i Børsbygningen (Bragernes Torv 13), grunnlagt 1884 av Engebret Røgeberg og Ole Christensen under navnet Røgeberg & Christensen. Røgeberg hadde innledet sin handelsvirksomhet i sin tidlige ungdom ved å gå på torvet og selge ferdige klær til folk fra landet. I 1900 overtok E. R. som eneinnehaver, han døde i 1912 og firmaet ble i 1914 overtatt av Einar E. Røgeberg og Johs. Gullichsen, aksjeselskap 1919 med Johs. Gullichsen som disponent. Firmaet forhandlet herrekonfeksjon, herreekviperingsartikler, stivetøy, vanter, paraplyer, hansker og dresstoffer, med målkonfeksjon som spesialitet. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet