Røgeberg, Johan

Herre- og guttekonfeksjonsforretning med salg av arbeidsklær, grunnlagt 1919 på Kongsberg, flyttet 1936 til Øvre Storgate 3 i Drammen. Forretningen, som hadde en gulvflate på ca. 250 kvm, var en av de største i bransjen. Aksjeselskap 1949 med Ingvald Landmo som disponent. Forretningen ble fra 1953 til 1957 videreført av Erik Snarturn under navnet Johan Røgebergs Eftf., mens Ingvald Landmo ble disponent i en ny herre- og guttekonfeksjonsforretning, Landmo AS, i Nedre Torggate 7.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet