Røhrs gate

Forbindelsesgate mellom Grønland og Kreftings gate ved Sundhaugen, fikk sitt navn i 1923 etter kjøpmann, bryggeri- og brennerieier Paul Andreas Røhr (1794-1859), som bodde på hjørnet av gaten fra 1823 til sin død. Rundt 1870 og lengre tilbake var navnet Røhrsgangen (Røsgangen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet