Røkeforbud

var Drammen tidlig ute med: Allerede på 1650-tallet var det forbudt å røke pipe utendørs uten at den var forsynt med hette. På 1850-tallet ble også sigarrøkning utendørs forbudt, med mindre sigaren var forsynt med beskyttelseshette av metalltråd. Sigarforbudet ble imidlertid «glemt» etter at bl.a. Ole Bull var blitt botlagt for røkning på åpen gate. Det fortelles at han betalte det mangedobbelte av boten han var ilagt, for «å ha noe å gå på» for de sigarene han regnet med han ville komme til å røke under sitt opphold.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet