Rolfsen, Christian Lange (1864 – 1934)

Jurist og politiker, f. i Drammen, s. av Ole A. R. Overrettssakfører 1895, advokat 1896, praktiserte til 1913 i Fredrikstad hvor han var ordfører 1905-10. Byfogd i Drammen 1913-21, høyesterettsdommer 1921-23, deretter lagmann i Borgarting og Agder 1923-31 og i Oslo 1931-34. Stortingsrepresentant (H) 1910-12, justisminister 1923-24. Norges repr. ved interparlamentariske kongresser i utlandet, formann i Tilsynsrådet for Landsfengslet for kvinner og i flere off. komiteer. St. Olavs Orden 1924 «for statsborgerlig fortjeneste».

Cookies | Personvern

bn