Rolfsen, Rolf (1888 – 1969)

Industrimann, f. i Drammen, s. av konsul Einar R. Ansatt i forskj. papirfabrikker og eksportselskaper 1908-35, bl.a. 3 år i Calcutta og 1 år i London. Fra 1939 adm. dir. i De norske Papirfabrikanters forening, fra 1947 også disponent for bladet Norsk Skogindustri. Medlem av Norges Eksportråd og handelsdelegasjoner til forskj. land, styreformann i Skogindustriens økonomiske institutt 1948-52. Ridder av den svenske Vasaordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet