Roligheten

1) Stikkvei fra Kristian brenners vei over Aronsløkka, den nedlagte plass Rolighet og ned mot Kristian brenners vei igjen. Navnet Rolighet ble vedtatt i 1971, forandret til Roligheten i 1986. Den gamle husmannsplassen under Li ble endelig nedlagt mellom 1865 og 1870, men tuftene etter de gamle husene er fremdeles synlige. 2) Husmannsplass under Unelsrød mellom E-18 og bekken som danner grensen mellom Gundesø og Unelsrød, nær kommunegrensen mot Sande.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet