Roligheten

1) Stikkvei fra Kristian brenners vei over Aronsløkka, den nedlagte plass Rolighet og ned mot Kristian brenners vei igjen. Navnet Rolighet ble vedtatt i 1971, forandret til Roligheten i 1986. Den gamle husmannsplassen under Li ble endelig nedlagt mellom 1865 og 1870, men tuftene etter de gamle husene er fremdeles synlige. 2) Husmannsplass under Unelsrød mellom E-18 og bekken som danner grensen mellom Gundesø og Unelsrød, nær kommunegrensen mot Sande.

Cookies | Personvern

bn