Rømcke, Joachim Andreas (1803 – 1881)

Sagbrukseier, f. i Kongsberg. Fra 1831 handelsborger i Drammen, først som kolonial- og senere som trelasthandler, etablerte i 1861 Drammens annen dampsag på Brakerøya som han drev til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet