Rømcke, Olaf (1899 – 1968)

Overlege, f. i Drammen, s. av Otto K. R. Indremedisiner, dr. med. 1932. Privatpraksis i Drammen som spesialist i indremedisin 1933-35, fra 1935 overlege ved Drammen sykehus, medisinsk avdeling, adm. overlege 1960-68. Medlem av Drammen bystyre og en rekke medisinske foreninger, skrev en rekke artikler i medisinske tidsskrifter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet