Rømcke, Olaf G. (1839 – 1922)

Brukseier, flyttet i beg. av 1870-årene til Drammen. Anla i 1878 Landfald Brug sammen med N. A. Andersen og Georges E. Lorenzen. I 1896 utløste han sine medinteressenter og opptok sønnen Otto K. R. i forretningen. Beskjeftiget flere andre trelastbruk med leieskur og leiehøvling, var en tid medeier av Hotvet Dampsag. Tross sin utpregede forsiktighet var han ikke redd for å gå nye veier, og var med på å grunnlegge en rekke nye treforedlingsbedrifter, deriblant Drammenselvens Papirfabrikker og Mjøndalen Cellulosefabrik. I flere perioder medlem av Drammen bystyre og formannskap, av amtsskattekommisjonen, trelasthandlerdireksjonen, direksjonen i Drammens og Oplands Kreditbank og i Handelsforeningens styre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet