Rømcke, Otto Knoph (1868 – 1954)

Ordfører 1914-19, s. av Olaf G. R. Trelasthandler til 1917, medeier av Landfald Brug 1896, drev Drammens annet dampdrevne sagbruk på Brakerøya etter sin far. Disponent for Ramfos Tresliperi, medl. av direksjonen i en rekke treforedlingsbedrifter. Formann (senere æresmedlem) i Drammens Handelsstands Forening, formann i Drammens trelasthandlerdireksjon og i direksjonen for Drammens Privatbank (1916-27), i direksjonen for Drammens Elektrisitetsverk og Drammens Gassverk (1917-35), ordfører i Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab. Stortingsrepr. fra Drammen (H) 1919-25.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet