Rømckes Sag og Høvleri

Brakerøyas første sagbruk, bygget 1861 av I. A. Rømcke med fire rammer. Brant ned i 1866, men ble umiddelbart gjenoppført og senere ble det anlagt stavskjæreri. I 1876 ble det opp mot Tomtegaten bygget et høvleri. Ved Rømckes død i 1881 ble bruket overtatt av sønnen Waldemar, som etter en brann i 1903 bygget en sag med fire rammer og stavskjæreri. Denne ble drevet med leieskur til 1915 da den ble overdratt til Christensen & Fuhre som overdro den videre til P. Christensen. Sagen ble nedlagt et par år senere.

Cookies | Personvern

bn