Rømers vei

Tverrgate mellom Hauges gate og Bergstien vest for Albums gate langs Bragernes kirkegård, fikk i 1869 sitt navn etter urmaker Niels Rømer (+ 1808), som ved testament av 1799 skjenket 2000 riksdaler «for at lade opføre en bygning til 30 à 40 gamle, fattige, husarme og skrøpelige mennesker, der ere bekjendte for at have levet et stille, gudfrygtig levnet, først af borgerstand, dernæst andre af samme sindelag, saavidt deriudi kunde findes rum.» Sammen med en rekke andre gaver dannet dette grunnlaget for oppførelsen av Bragernes Hospital.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet