Rønnehoved (Lille Rønnehue)

Boplass nordøst i Rønnehueåsen med bosetning langt tilbake. På 1820-tallet bodde Ole Rønnehoved på stedet, fra 1870-årene enken Olava Rønnehue og hennes 7 barn, som drev seterdrift på Rønnehuesetra og hugget trevirke til lastebenker. Barna gikk på skole på Skulkeud. I første del av 1900-tallet bodde forskjellige familier her i tur og orden, bl.a. Adolf Amundsen og hans familie, som i tiden rundt første verdenskrig tok imot 16-17 ungdyr til foring fra bøndene i Skoger. Det var også vanlig seterdrift med tilvirkning av smør, ost og rømme. Torstein Kaspersen (1890-1964) og hans hustru Gunhild overtok forpaktningen i 1923 og bodde på stedet til 1951 da de flyttet ned til bygda. Plassen ble nedlagt som bosted og tilplantet med skog, den eies i dag av A/S Selvik Bruk. De gamle bygningene står fortsatt. Etter at skolen på Skulkerud ble nedlagt på 1890-tallet, måtte barna herfra gå på skole på Flåtan, en svært lang skolevei. På eiendommen var det bl.a. en seterhytte, som nå er revet. Nord for setervollen står fortsatt et «jaktslott», oppført av brukseier W. Stibolt i 1886. I seterbua like i nærheten ble det på 1890-tallet som en severdighet vist et avtrykk av en menneskefot i fjellet som dannet gulvet, senere ble det lagt et tregulv som gjemte severdigheten.

Cookies | Personvern

bn