Rørdam, Jakob Thomas (12.5.1825 – 4.9.1889)

Gruvemann og forfatter, f. i Brunlanes, s. av en artillerikaptein. Studerte bergvitenskap og geologi ved Universitetet i Oslo og foretok med offentlige reisestipendier en rekke geologiske undersøkelser. Fra 1851 til 1857 lærer ved Den Tordenskioldske Borgerskole i Holmestrand, deretter aspirant ved Kongsberg Sølvverk og fra 1861 bestyrer av Anna Sofies Sølvverk i Numedal. Fra 1866 bestyrer ved Jarlsbergverket hvor Dillwyn & Co. hadde gjenopptatt driften, fungerte til selskapet innstilte i 1875 og bodde deretter på sin gård Eskerud til han i 1879 ble bestyrer for Dragset Kobberverk i Orkdal. Fruktbar forfatter, skrev så vel faglitteratur som skjønnlitteratur, deriblant en rekke ganske gode og stemningsfulle dikt («Ungdomsforsøg. Digte», 1856).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet