Rørvolden, Gåserud

Bruk av Ekholt (bnr. 8, Gåserudgaten 22), utskilt 1777. Bruket eides fra 1879 av Jørgen Engebrethsen (1860-1907), som var den første organist i Konnerud kirke etter at denne hadde fått orgel.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet