Rørvollveien

ble i 1963 satt som navn på en vei som var under opparbeidelse i Konnerud sentrum, som med utgangspunkt i Verksveien krysset Jarlsbergveien, gikk i en stor bue og endte i en prosjektert vei i byggefeltet. I dag forbindelsesvei mellom Gramsborgveien og Brokvollveien som løper parallelt med Jarlsbergveien, har sitt navn etter bruket Rørvoll.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet