Rørvollveien

ble i 1963 satt som navn på en vei som var under opparbeidelse i Konnerud sentrum, som med utgangspunkt i Verksveien krysset Jarlsbergveien, gikk i en stor bue og endte i en prosjektert vei i byggefeltet. I dag forbindelsesvei mellom Gramsborgveien og Brokvollveien som løper parallelt med Jarlsbergveien, har sitt navn etter bruket Rørvoll.

Cookies | Personvern

bn