Rosenkrantz, Marcus Gjøe (1762 – 1828)

Statsmann og godseier, f. i Kristiansand, giftet seg til eiendommene Ljan, Borregaard og Hafslund. Stiftamtmann i Akershus 1810-12, den norske regjerings formann høsten 1814, trakk seg i januar 1815 fra alle sine embeder, senere stortingsmann. Det var etter initiativ av R. at drammensborgernes gamle ønske om å forene Bragernes og Strømsø til én by ble tatt opp i 1810-11, og han var meget aktiv i å sette foreningen av de to byer ut i praksis. Likeledes var det R. som tok initiativet til å nedsette en brokomité for å bygge bro over Drammenselven, etter at det første forsøk var blitt mislykket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet