Rosenkrantzgaten

En av Drammens hovedgater, utgjorde en del av Europaveiforbindelsen mellom Oslo og Kongsberg, senere riksvei. Veien starter mellom Konggaten og Vinjes gate like ved Fylkeshuset og fortsetter vestover til bygrensen mot Nedre Eiker. Den ble opparbeidet etappevis, første etappe gikk fra Strømsgaten til Per Sivles gate i forbindelse med opparbeidelsen av boligfeltene på Hamborgstrøm, siste etappe i 1961. Gaten, som er regulert i ca. 30 meters bredde med fire kjørefelt, ble delvis opparbe idet ved å benytte stenmasser fra Spiralveien under Bragernesåsen. Ved Landfalløya beskjærer gaten den oppr. Bache-parken, på Åssiden går den over de tidligere jorder til en rekke store gårdsbruk som Landfall-gårdene, Myre, Berskaug, Li og Kjosterud. Gaten ble oppr. betegnet som Nyveien, men fikk i 1911 sitt nye navn etter Marcus Gjøe Rosenkrantz (s.d.).

Cookies | Personvern

bn