Røsslyngveien

Boligvei på Fredholt, utgår fra Kreklingveien, fikk sitt navn i 1979. Røstmyrveien ble i 1959 satt som navn på en regulert og opparbeidet vei «i Westengs byggefelt». Veien går i boligområdet syd for Hallermoen med utgangspunkt nær Hallermoen skole og nordover. Gammelt lokalnavn som trolig har forbindelse med den eldste gruvedriften i dette området. For å utvinne metallene ble det anlagt en røsteovn, ofte et åpent, frittstående ildsted. I bunnen av ovnen ble det lagt røsteved, deretter lagvis malm og kull. Malmen ble utsatt for jevn, tildekket varme og smeltet ikke, men svovel o.l. ble drevet ut som gass, samtidig som malmen ble lettere å plukke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet