Røstningen

Etter at malmen var blitt tilbørlig tilberedt i pukkverkene ved pukning og vasking, ble den bragt til røsteovnene hvor den ble videre bearbeidet og skikket til smeltningen. En røsteovn ble bygget ved Jarlsbergverket i 1735. Malmen ble røstet i ovnen i et tidsrum som kunne variere fra 16 til 44 timer, det vanlige var 24 timer. Røstehuset ble forandret og forbedret i 1740.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet