Røysjøplassen

I 1870-årene ble det satt opp en sag ved nordsiden av bekken mellom Røysjø og Langevannet. Hit kom Bernt Pedersen fra Villingstad i Røyken som sagmester. Nye hus ble bygget i 1901, og datteren Hanna, som var vendt tilbake fra Amerika, overtok stedet og etablerte et bevertningssted. Røysjøplassen ble til langt ut på 1900-tallet et populært overnattings- og serveringssted for turister. Hanna døde i 1941, 79 år gammel, og deretter drev sønnen Emil stedet en kort periode før Emils sønn Jørg overtok i 1943 og ble fastboende til 1947. I denne siste periode ble bygningen ombygget til to etasjer med 10 utleierom. I 1947 flyttet Jørg til bygda og stedet var noen tid kun åpent i helgene. Fra 1948 ble pensjonat- og bevertningsvirksomheten overtatt av Gunnar Åsgaard. Plassen ble nedlagt i 1952 og senere ekspropriert av Skoger kommune i forbindelse med byggingen av Røysjøvannverket. Husene brant ned i 1966.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet