Rudolph, I. W.

Engrosforretning i manufakturvarer, kalosjer og gummisko i Øvre Storgate 5, etablert 1884 av Jørgen W. Rudolph som en fortsettelse av P. H. Wennebergs forretning, i 1919 overtatt av Jørgen W. Rudolph jr. (1881-1968). Virksomheten beskjeftiget på slutten av 1930-årene 16 ansatte. Familieaksjeselskap 1942. Jørgen W. Steen overtok som disponent på 1960-tallet. Ca. 1970 flyttet bedriften til Kirkegaten 2, og ca. 1975 til 2. Strøm terrasse 19. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn