Rugdeveien

Den midtre av «rundkjøringene» på Hallermoen som går i en bue ut fra Seterveien, mellom Trosteveien og Svaleveien, fikk sitt navn i 1969. Navnet har ingen annen opprinnelse enn at man fant det greit «å få en del fuglenavn samlet på et sted».

Cookies | Personvern

bn