Rundtom

Plass som danner skillet mellom Strømsø og Tangen, der Tollbodgaten, Havnegaten, Holmestrandveien og Bjørnstjerne Bjørnsons gate møtes. Den fikk i 1898 sitt navn etter den tid da man for å komme fra Strømsø til Tangen måtte gå «rundt om» en innskjærende vik av elven, som like til begynnelsen av 1700-tallet var Drammens egentlige skipshavn og lasteplass (Koperviken). Rundtom er også det geografiske skille mellom Strømsø og Tangen, bebyggelsen på østsiden ble i 1765 kalt Tangen Odde, mens bebyggelsen langs vestsiden tilhørte Strømsø.

Cookies | Personvern

bn