Rustad, Anton Brask (19.4.1860 – 8.3.1946)

Redaktør og forfatter, f. i Asker, fra 1895 bosatt i Drammen som redaktør av Drammens Tidende, fra 1903 til 1915 redaktør av Drammens Blad, deretter aksjemegler til 1917, igjen redaktør av Drammens Blad 1920-23, fra 1922 forlikskommissær i Drammen. Utga bl.a. «Drammens park gjennem 50 år» (1923), «Drammens Sparebank gjennem 100 år» (1923), Minneskrift ved Harald Lyche & Co.s 75 års jubileum 10. nov. 1926» (1926), «Drammen i tekst og billeder» (1927), «Lier og Eker» (1927), «Skogerboken» (red., 1931), «Forsikringsselskapet Norge A/S gjennem 75 år» (1932), medarbeider i «Kortfattet Reisehaandbog over Drammen med omegn» (1905).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet