Ryddinggangen

gikk fra Drammenselven ved «Deciliteren» til Baggaten, og går i dag mellom Doktor Hansteins gate og Tordenskiolds gate. Nede ved elven var det sundsted, Nedre Sund, oppr. kalt Liersund, som senere ble betegnelse på Øvre Sund. Den fikk sitt navn etter kjøpmann Chr. Bendix Røtting, som hadde sitt hus her. Ved en misforståelse ble navnet Ryddinggangen istedetfor Røttinggangen da gaten ble navngitt i 1866, og misforståelsen ble aldri rettet opp.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet