Rye, Diderik Hegermann (18.5.1832 – 1914)

Fyrdirektør 1882-1909, f. i Bø i Telemark, bosatt i Drammen til sin død. Sjøoffiser, utga i 1875 boken «Anvisning til Udførelse af Byggearbeider av Konkret» (dvs. betong). Kommandør av St. Olavs Orden, ridder av Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet