Ryggetangen, Karsten

Bakeri- og melkeforretning på Grønland 41, grunnlagt 1901 av fru A. Pettersen, overtatt av Karsten R. 1940. Forretningen solgte bakervarer, melk, smør og ost. Overtatt av Borghild Ryggetangen på 1950-tallet, nedlagt rundt 1970.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet