Ryggetangen, Karsten

Bakeri- og melkeforretning på Grønland 41, grunnlagt 1901 av fru A. Pettersen, overtatt av Karsten R. 1940. Forretningen solgte bakervarer, melk, smør og ost. Overtatt av Borghild Ryggetangen på 1950-tallet, nedlagt rundt 1970.

Cookies | Personvern

bn