Rytter, Inger Olufsdatter

Gårdeier i Skoger, eide Kobbervik gård 1672-96. Gift med generalmajor Georg Reichwein (1603-1667) som ble berømt ved gjenerobringen av Trondhjem fra svenskene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet