Rytter, Inger Olufsdatter

Gårdeier i Skoger, eide Kobbervik gård 1672-96. Gift med generalmajor Georg Reichwein (1603-1667) som ble berømt ved gjenerobringen av Trondhjem fra svenskene.

Cookies | Personvern

bn