Saga kino

ble under navnet Kinopaleet åpnet den 24. september 1941 i kommunens nye administrasjonsbygning i Engene 1. Kinoen hadde 800 sitteplasser og var utstyrt med to maskiner slik at man unngikk pauser under forestillingen. Navnet ble i 1950 endret til Saga kino. Som første kino i Norge startet Saga i 1949 opp Kinoens Barnetime. I 1983 ble kinoen ombygget og antall seter ble redusert til 674, fordelt på 5 saler med henholdsvis 398, 107, 103, 42 og 24 sitteplasser. Saga var Drammens eneste gjenværende kino da den ble nedlagt høsten 2001 samtidig med at den kommunale kinodrift ble avviklet. Kinolokalene ble omgjort til kommunalt «servicetorg» og kontorer. Saga ble erstattet av en privat kino, KinoCity.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet