Sally

Broderiforretning i Børsbygningen, Bragernes Torv 13 (inng. fra Nedre Storgate), etablert 1902 av Olga Bjørnstad, videreført 1928 under navnet Olga Bjørnstads Eftf. av Sally Bastiansen, i 1953 overtatt av Martha Reiersrud, på 1980-tallet av Gerd Johnsen. Nedlagt rundt 1998.

Cookies | Personvern

bn