Sally

Broderiforretning i Børsbygningen, Bragernes Torv 13 (inng. fra Nedre Storgate), etablert 1902 av Olga Bjørnstad, videreført 1928 under navnet Olga Bjørnstads Eftf. av Sally Bastiansen, i 1953 overtatt av Martha Reiersrud, på 1980-tallet av Gerd Johnsen. Nedlagt rundt 1998.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet