Samuelsvolden

Bruk utskilt av Ekholt på Konnerud (bnr. 26, Postsvingen 12). Her bodde bl.a. Lars Anthonsen (1799-1883), en driftig mann som i flere år drev en spikerhammer. Han var medlem av Skogers første herredsstyre og av komitéen for bygging av den nye kirke. Slekten var den eldste som kunne følges i 6 mannsledd på Konnerud fra pukkstiger John Pedersen (1729-1798) til Harald Thorud som fødtes i 1908.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet