Sand, Fredrik Frodesen (1846 – 1922)

Ordfører i Skoger 1905-10 og 1914-16, f. i Strømm, s. av los Frode Knudsen. Sjømann, styrmann og skipsfører, oppholdt seg deretter 12 år i Amerika hvorav 6 i Texas hvor han var formann, dels kontraktør ved jernbaneanlegg. Vendte i 1878 tilbake til Norge og kjøpte Nordre Imjelt hvor han var gårdbruker fra 1879 til 1917. Medlem av Skoger herredsstyre i 27 år, stortingsmann 1906-09, formann i Skoger Sparebanks direksjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet