Sandbråtan

Bruk oppstått av parseller fra Vestre Hanevold og Vestby. Det største av brukene ble i 1787 bygslet av hovedbølets tidligere eier, som ryddet og bygget her og svarte årlig avgift og arbeidsplikt. Gården ble i 1812 utskilt og frasolgt. Husene lå helt nede ved Bremsa, som bruket grenser til mot vest. Etter at hovedbygningen brant ned ca. 1950, ble nye hus bygget øverst på eiendommen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet