Sande Børstefabrik

Grunnlagt 1899 i Sande av Karl Backe, Otto Bonden og I. C. Berg. I 1901 overtok Berg som eneeier og flyttet fabrikken til Webergs gate i Drammen. Fabrikken fikk i 1901 sølvmedalje ved utstillingen i Drammen. Fabrikken fremstilte særlig spesialfabrikata for fabrikkanlegg, bl.a. store og kostbare metallbørster som ble anvendt i papir- og cellulosefabrikker. Bedriften var opphørt på 1930-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet